Avax Net - Internet, MMDS, IPTV Televizija

Opština Lukavac:
Babice Donje, Babice Gornje, Berkovica, Bikodže, Bistarac Donji, Bistarac Gornji, Bokavići, Borice, Brijesnica Donja, Brijesnica Gornja, Caparde, Cerik, Crveno Brdo, Devetak,Dobošnica, Gnojnica, Huskići, Jaruške Donje, Jaruške Gornje, Kalajevo, Komari, Krtova, Kruševica, Lukavac, Lukavac Gornji, Mičijevići, Milino Selo, Modrac, Orahovica, Poljice,Prline, Prokosovići, Puračić, Semići, Sižje,
Stupari, Šikulje, Tabaci, Tumare, Turija, Vasiljevci i Vijenac.

Opština Živinice:
Priluk, Suha, Šerići, Barice, Živinice Gornje, Živinice Grad, Maline, Strašanj.

Opština Tuzla:
Brgule, Bukinje, Cerik, Čaklovići Donji, Čaklovići Gornji, Čanići, Dobrnja, Dragunja Donja, Dragunja Gornja, Gornja Tuzla, Grabovica, Husino, Kiseljak, Križani, Ljubače, Ljepunice, Mihatovići, Mramor, Mramor Novi, Obodnica Gornja, Osoje, Plane, Poljana, Ševar, Simin Han, Šići, Šićki Brod, Tuzla

Opština Srebrenik:
Brezik, Crveno Brdo, Donji Podpeć, Falešići, Gornji Podpeć, Jasenica, Lisovići, Podorašje, Straža, Šahmeri, Tinja Donja, Tinja Gornja, Tinja Staro Selo i Zahirovići.

Opština Banovići:
Banovići (selo), Borovac, Grivice, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Stražbenica,
Treštenica Donja,Treštenica Gornja, Tulovići.

Opština Kladanj:
Crijevčići, Gojakovići, Noćajevići, Novo Naselje-Stupari, Stupari-Centar,Stupari-Selo, Tarevo.

Vlasenica:
Vlasenica Grad, Drum, Piskavci.